DAX ve Veri Modelleme

Eğitim Süresi: 2 Gün, 16 Saat

Eğitim Tarihleri: 28-29 Nisan, Cumartesi-Pazar 9:30-17:30 saatleri arasında

Eğitim Yeri: Levent 199, Workinton, İstanbul

Eğitimin Amacı: Dax ve tabular modellemenin çalışma mantığı, veri modelleme tasarımlarına ilişkin başlangıç-orta seviye eğitim.

Kimler Katılmalı: Power BI ve SQL Server Analysis Service ile tabular modellemeye ilişkin, veri  modeli, DAX çalışma prensipleri ve kavramları hakkında bilgi ve tecrübesini arttırmak isteyen tüm kullanıcılar. Birden fazla fact tablosunun olduğu modeller, best-practice tasarım desenleri ve DAX kalıpları hakkında tecrübesini arttırmak isteyen kullanıcılar.

Teknik Gereksinimler: Katılımcıların bilgisayarlarında Excel 2013 veya Excel 2016, SQL Server Express Edition (2012 ve üzeri), PowerBI 64 bit uygulamaları yüklü olmalıdır. Eğitimde kullanılacak veriler ve dosyalar, kesin kayıt yaptırmış kullanıcılara eğitim öncesinde gönderilecektir.

Eğitim Ücreti: 13 Nisan 2018 tarihine kadar yapılan ödemelerde eğitim ücreti kişi başına 1.700 TL + KDV'dir. Bu tarihten sonraki ödemelerde eğitim ücreti 1.950 TL + KDV'dir. Ödeme bilgileri ön kayıt yaptıran katılımcıların e-posta adresine gönderilecektir.

Aynı şirketten ikinci ve üçüncü katılımcılar için eğitim ücreti 25% indirimlidir.

Son Kayıt Tarihi ve Katılımcı Sınırı: Katılımcı sayısı 10 kişi ile sınırlıdır. Eğitim için son kayıt tarihi 25 Nisan 2018'dir.

Eğitim İçeriği: 

 • Tabular Modellemeye Giriş
  • Tabular vs MultiDimensional Modelleme
  • Power BI Desktop, SQL Server Analysis Service, Azure Analysis Service, PowerPivot
  • T-SQL ve DAX, benzerlikler, farklar
  • Veri modeli temel kavramları ve tasarım desenleri
  • Fact ve dimension tabloları, star şema, snowflake şema kavramları
 • DAX'a Giriş ve Temel Kavramlar
  • Temel konseptler: Calculated Columns, Measures
  • Aggregator Fonksiyonlar
  • Sayma Fonksiyonları
  • Logical fonksiyonlar
  • SWITCH, DIVIDE, MAX, MIN
  • Bilgi fonksiyonları, IS… fonksiyonlar
  • VAR kullanımı
  • Text, Date fonksiyonları
 • Tablo Fonksiyonları
  • FILTER, ALL, ALLEXCEPT, ALLSELECTED
  • Birden fazla filtre kullanımı
  •  VALUES, DISTINC, ALLNOBLANKROW, ISEMPTY
  • Tablolar arası ilişkiler
  • İlişki fonksiyonları, RELATED, RELATEDTABLE, USERELATIONSHIP
  • Calculated Tables
 • CALCULATE fonksiyonu
  • CALCULATE örnekleri
  • Tek sütun, çoklu sütun veya tablo üzerindeki filtrelerin manipülasyonu
  • CALCULATE, ALL ve diğer ALL varyasyonlarının kullanımı
  • Rasyo ve yüzde hesaplamaları
 • Evaluation Context Kavramı
  • Filter Context
  • Row Context
  • Context hataları
  • Context ve tablolar arası ilişkilerin etkileşimi
  • CALCULATE ve çoklu filtre kullanımı
  • Filter ve CrossFilter
  • VAR ve evaluation context etkileşimi
  • Context Transition
 • Iteretor Fonksiyonların Kullanımı
  • Kullanım örnekleri
  • Iterator vs Aggregator
  • "X" fonksiyonlar, SUMX, AVERAGEX,  MINX, MAXX, PRODUCTX, RANKX
 • Tarih Tablosu ve Kullanımı
  • CALENDAR, CALENDARAUTO, statik tarih tabloları, M kodu ile Tarih tablosu oluşurma
  • Çoklu tarih sütunlarıyla çalışma
 • Time Intelligence
  • Gerekli şartlar, sık yapılan hatalar
  • YTD fonksiyonlar
  • Önceki döneml(ler) hesaplamaları, DATEADD
  • PARALLELPERIOD, SAMEPERIODLASTYEAR
  • Running Total, Moving Annual Total
  • Semi-additive metrikler
 • İleri Filter Context
  • Filter propagation
  • Base Tables, Expanded Tables
  • Context propagation
  • Calculate ve nested filtreler
  • KEEPFILTERS
  • SUMMARIZE, ADDCOLUMNS

Ön Kayıt Formu

** Yeterli sayıda katılımcı olmaması durumunda eğitim tarihi ertelenebilir. Ödeme yapmış olan katılımcılar, eğitimin ertelenmesi durumunda ücretlerini iade alabilir, ya da aynı ay veya bir sonraki ay içerisinde düzenlenecek eğitimler için kullanabilir. Eğitimin kesinleşmesi en geç 5 Mart 2018'de katılımcılara iletilir.

Yaklaşan Power BI Eğitimleri

Uçtan Uca Power BI, 14-15 Nisan

DAX ve Veri Modelleme, 28-29 Nisan