Power Query ile Veri Ambarı ve ETL

Bu eğitimin kapsamı ve zamanı henüz netleşmemiştir.

Yaklaşan Power BI Eğitimleri

Uçtan Uca Power BI, 14-15 Nisan

DAX ve Veri Modelleme, 28-29 Nisan