Power Query ile Veri Ambarı ve ETL

Bu eğitimin kapsamı ve zamanı henüz netleşmemiştir.

Yaklaşan Power BI Eğitimleri

Uçtan Uca Power BI, 24-25 Eylül
DAX ve Veri Modelleme, 1-2 Ekim